Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Mellomledd i oppdragsmarkedet

Liv Helene Roverud, Tor Kristian Kjølvik, Torstein Nesheim og Kristin Jesnes

, 2017

Åpen tilgang / Open access

Forskningstema: Ny teknologi
Mellomledd i oppdragsmarkedet