Skip to main content

Jon Horgen Friberg og Anne Golden

Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset ASK

NOA - norsk som andrespråk |  2014
 
2, 2014    NOVUS Forlag    ISSN 0801-3284

Friberg, Jon Horgen og Anne Golden (2014), Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset AS. NOA - norsk som andrespråk. Årgang 30, 2/2014, s. 11-23.

Fafo-forskere