Skip to main content

Haukland, V. & Oppegaard, S.M.N.

Normaliseringsarbeid i narkotikaprogram med domstolskontroll

 

Haukland, V. & Oppegaard, S.M.N. (2018). Normaliseringsarbeid i narkotikaprogram med domstolskontroll. I J.F. Rye & I.R. Lundeberg (red), Fengslende sosiologi. Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler (Kap 9, s. 191–210). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.