Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

On the measurement of risk aversion from experimental data

Mette Wik, Tewodros Aragie Kebede, Olvar Bergland andStein T. Holden

Applied Economics 36(21) 2004

Les mer / Read more

Forskere på Fafo: Tewodros Aragie Kebede

On the measurement of risk aversion from experimental data