Skip to main content

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Passe inn og passe til

Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere

 

Rogstad, J. & Sterri, E. B. (2018). Passe inn og passe til. Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere. Tidsskrift for samfunnsforskning 01 / 2018 (Volum 59), 41-65.