Skip to main content

T. Midtsundstad & J. M. Hippe

Pensjoner i arbeidsmarkedet

 
Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning.    Oslo    Gyldendal Akademisk

T. Midtsundstad & J. M. Hippe (2005), "Pensjoner i arbeidsmarkedet", I H. Torp (red.), Nytt arbeidsliv. Medvirkning, inkludering og belønning. Oslo: Gyldendal Akademisk.