Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Resistance to Regulation: Failing Sustainability in Product Lifecycles

Mark B. Taylor & Maja van der Velden

, 2019

Read more and download from MDPI

Forskningstema: Ansvarlig næringsliv

Forskere på Fafo: Mark Taylor

Resistance to Regulation: Failing Sustainability in Product Lifecycles