Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Safe in the hands of the interpreter?
A qualitative study investigating the legal protection of Deaf people facing the criminal justice system in Norway

Kermit, Patrick, Odd Morten Mjøen & Terje Olsen

, 2011

Les mer artikkelen / Read the article

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Terje Olsen

Safe in the hands of the interpreter?