Skip to main content

Jon Horgen Friberg

Same same, but different: Ikke-vestlige innvandreres forhold til fagforeninger

Søkelys på Arbeidsmarkedet |  2004
 
Nr 2, 2004

Friberg, J.H. og Lund, M. (2004), "Same same, but different: Ikke-vestlige innvandreres forhold til fagforeninger." Søkelys på arbeidsmarkedet nr 2, 2004

Fafo-forskere