Skip to main content

Grete Brochmann og Jon Rogstad

Svar til Ottar Brox

Tidsskrift for samfunnsforskning |  1997
 
38(2)

Brochmann, G. & Rogstad, J. (1997). Svar til Ottar Brox. Tidsskrift for samfunnsforskning, 38(2), 256-257.

Fafo-forskere