Skip to main content

  • Grete Brochmann og Jon Rogstad

Svar til Ottar Brox

  • Tidsskrift for samfunnsforskning  | 
  • 1997
 
  • 38(2)

Brochmann, G. & Rogstad, J. (1997). Svar til Ottar Brox. Tidsskrift for samfunnsforskning, 38(2), 256-257.

Fafo-forskere