Skip to main content

  • Jon Rogstad

Bokanmeldelse: Velferdsstaten møter verden. Arbeidsplasser i endring av Marie Louise Seeberg

  • Sosiologisk tidsskrift  | 
  • 2009
 
  • 17

Rogstad, J. (2009). Bokanmeldelse: Velferdsstaten møter verden. Arbeidsplasser i endring av Marie Louise Seeberg. Sosiologisk tidsskrift, 17, 395–400.

Fafo-forskere