Skip to main content

  • Jon Rogstad og Julia Orupabo

Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start

  • Søkelys på arbeidsmarkedet  | 
  • 2007
 
  • 1
Rogstad, J. & Orupabo, J. (2007) Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.

Fafo-forskere