Skip to main content

Jon Rogstad

Virkemidler på vandring. Kan virkemidler fra kvinnekampen brukes til å skape likestilling mellom etniske grupper?

Sosiologisk Tidsskrift |  2004
 
12
Rogstad, J. (2004). Virkemidler på vandring. Kan virkemidler fra kvinnekampen brukes til å skape likestilling mellom etniske grupper? Sosiologisk Tidsskrift, 12, 190-212.

Fafo-forskere