Skip to main content

Bedriftsetableringer med og uten stipend: seleksjon og sysselsettingseffekter

Avhandlinger |  1998
2. desember 2015

Jordfald, B. (1998). Bedriftsetableringer med og uten stipend: seleksjon og sysselsettingseffekter. Hovedoppgave i sosiologi. Universitetet I Oslo.

Fafo-forskere