Skip to main content

Den maritime Osloregionen

  • Avhandlinger  | 
  • 1995
  • 2. desember 2015

Jordfald, B. (1995). Den maritime Osloregionen: Bystyremelding nr. 1-93 og Osloregionens konkurransedyktige skipsutstyrsprodusenter: en casestudie av GF Marine as. Diplomoppgave (siv.øk.). Handelshøyskolen BI.

Fafo-forskere