Avhandlinger

Rapportsøk

Den svenske arbeidsinnvandringen: Fortrenges norsk ungdom i arbeidsmarkedet?
En empirisk analyse av ungdomsarbeidsinnvandringen fra Sverige

C. S. Sundt

Den svenske arbeidsinnvandringen: Fortrenges norsk ungdom i arbeidsmarkedet?