Skip to main content
Avhandlinger
  • Jon Rogstad

Overtidsarbeid blant lønnstakere - mulige årsaker

 

Rogstad, J. (1993). Overtidsarbeid blant lønnstakere - mulige årsaker. Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi (hovedoppgave). (En forkortet utgave er publisert under samme navn ved Institutt for samfunnsforskning, Rapport 1993:013).

Fafo-forskere