Bøker

Rapportsøk

Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk

Håkon Lorentzen, Rolf K. Andersen og Jan Paul Brekke

1995

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen

Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk