Skip to main content
Bøker
  • Jon Rogstad

Sist blant likemenn?

Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet

 

Rogstad, J. (2001). Sist blant likemenn? Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Oslo: Unipax.

Fafo-forskere