Bøker

Rapportsøk

Sted, kjønn og politikk. Kvinners veier inn i lønnsarbeid

Ragnhild Steen Jensen

2004

Forskere på Fafo: Ragnhild Steen Jensen

Sted, kjønn og politikk. Kvinners veier inn i lønnsarbeid