Skip to main content
  • Torunn Kvinge

Borte best? Kartlegging av store selskapers lokaliseringsstrategier

  • Fafo-notat 2003:25
  • Fafo-notat 2003:25
«Utflagging» av virksomhet har fått mye oppmerksomhet i norske medier i løpet av høsten 2002 og våren 2003. Bakteppet var en forholdsvis sterk krone, relativt høy rente og et godt lønnsoppgjør. I dette notatet forsøker vi gjennom intervjuer med ledere for 47 store, konkurranseutsatte foretak å kartlegge nåværende og framtidige strategier når det gjelder hvor produksjonsvirksomheten skal ligge, og hva som er viktigste bakgrunnsfaktorer for den valgte strategien.
  • Publisert: 23. januar 2003
  • Ordrenr. 723
Last ned publikasjonen