Publikasjoner

Rapportsøk

Citizenship in the social division of welfare
The Case of British and Norwegian Income Maintenance 1946 to 1966

Ivar Lødemel

Fafo-notat 806

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Paper presented at the Third International Conference of BIEN, Florence, September 19-22, 1990.

Utgitt: 1990 Id-nr.: 806