Publikasjoner

Rapportsøk

Deltakelse og oppslutning
Medlemmenes syn på Norsk Jernbaneforbunds organisasjon

Arne Pape

Fafo-rapport 140

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Denne rapporten beskriver et fagforbund slik medlemmene ser det. Spørsmål som tas opp er hvordan medlemmene vurderer informasjon fra organisasjonen, hva de har kunnskap om og hvor mye de deltar i ulike foreningsaktiviteter. Betydningen av forskjellige deler av organisasjonen og følelsen av tilhørighet med ulike organisasjonsledd ses i sammenheng med deltagelse i, og oppslutning om, forbundets virksomhet. Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Norsk Jernbaneforbund.

Utgitt: 1992 Id-nr.: 140