Skip to main content
  • Håvard Lismoen

En framtid for LO i Forsvaret

LOs framtid i offentlig sektor

  • Fafo-notat 2004:9
  • Fafo-notat 2004:9
Gjennom en serie i tre moduler gir Fafo en samlet, helhetlig beskrivelse og analyse som grunnlag for debatt om felles utfordringer for fagbevegelsen i offentlig sektor. Bakgrunnen er de store endringene i offentlig sektor som medfører utfordringer av både faglig-politisk og organisatorisk art. Prosjektet er utført på oppdrag fra LO Stat og LO Kommune.

Prosjektet er bygd opp av tre moduler. Modulene utgjør til sammen en helhet, men ulike brukere kan i sine diskusjoner plukke dokumentasjon fra modulene etter behov for sitt formål.

* Modul 1 er en beskrivelse av utviklingen i offentlig sektor, fagbevegelsens organisasjonsstruktur og hvilken faglig politikk fagbevegelsen har ført fra starten og fram til i dag.
* Modul 2 gir en mer grundig beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer innenfor ni ulike områder av offentlig sektor.
* Modul 3 er et debatthefte som med utgangspunkt i de endringer som har skjedd stiller spørsmålstegn ved hvilke faglig-politiske og organisatoriske utfordringer dette gir fagbevegelsen.

 

Publikasjoner fra prosjektet:

Modul 1 Ståsted
• Espen Løken og Arne Pape: LO i offentlig sektor. Fra vekst og hegemoni til omstilling og konkurranse. Fafo-rapport 437

Modul 2 Områdebeskrivelser
• Åsmund Arup Seip: Med ekspedisjonssjefen som motpart. Framtidig organisering og forhandling i departementene. Fafo-notat 2004:7
• Nina Kristiansen Skalle: En sterk aktør i et skrumpende marked. Utfordringer for LO i Skatteetaten. Fafo-notat 2004:8
• Håvard Lismoen: En framtid for LO i Forsvaret? Fafo-notat 2004:9
• Marit Skivenes: Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren. Problem eller potensial for LO? Fafo-notat 2004:10
• Leif Moland: Når katta vokser og musene blir mange. Om vekst, oppstykking og nye aktører i pleie- og omsorgssektoren. Fafo-notat 2004:11
• Inger Lise Skog Hansen: Fra forvaltning til helseforetak. Utfordringer for LO i en fristilt sykehussektor. Fafo-notat 2004:12
• Stein Gunnes: LO og bussektoren. Samling om felles utfordringer. Fafo-notat 2004:13
• Sigmund Aslesen: Fra monopolist til markedsaktør. Utfordringer for LO i postsektoren. Fafo-notat 2004:14
• Bård Jordfald: Fra traust etat til Oslo Børs. Om endringer i norsk telekommunikasjon og utfordringer for fagbevegelsen. Fafo-notat 2004:15

Modul 3 Debatthefte
• Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken: Utfordringer for LO i offentlig sektor. Debatthefte. Fafo-rapport 438

  • Publisert: 25. januar 2004
  • Ordrenr. 733