Fafo-notater

Rapportsøk

Arbeidslederne og arbeidslivsforskningen – en litteraturstudie

Dag Olberg

Fafo-notat 1996:14

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Utgitt: 1996 Id-nr.: 872