Fafo-notater

Rapportsøk

Arbeidstidsdilemmaer
Drivkrefter, interesser og konfliktlinjer på arbeidstidsområdet

Dag Olberg

Fafo-notat 2011:16

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Denne underveisrapporten inngår som del av et rammeprosjekt om arbeidstid. Prosjektet utføres med støtte fra LO. Hensikten med prosjektet er å gi en overordnet beskrivelse av utviklingstrekk på arbeidstidsområdet – med hovedvekt på forhold som innebærer utfordringer for fagbevegelsen når det gjelder rammene for kollektiv ivaretakelse av arbeidstakerinteresser. Arbeidstidsregulering i lov- og avtaleverk står dermed sentralt. Et mål for rammeprosjektet er å identifisere forskjellige former for drivkrefter, interesser og hensyn som preger feltet, også utviklingstrekk som er tvetydige og trender som er motstridende.

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10137