Fafo-notater

Rapportsøk

Arbeidstidsordninger i nærings- og nytelsesmiddelindiustrien i Europa

Anne Britt Djuve

Fafo-notat 822

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Utgitt: 1993 Id-nr.: 822