Fafo-notater

Rapportsøk

Avtaleendringer og endringer i arbeidsgiverorganisering – noen illustrasjoner og mekanismer

Bård Jordfald og Dag Olberg

Fafo-notat 2001:15

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Tema i notatet er endringer i tariffavtalene som følge av endringer i arbeidsgivers organisering. Slike skifter kan ha ulik bakgrunn og forskjellige motiver. I noen tilfeller dreier det seg om pragmatiske avveininger, der virksomhetens bytte av arbeidsgiverorganisasjon får få eller ingen avtalemessige konsekvenser. I andre tilfeller fører omorganisering av eierforhold og driftsformer til endringer i arbeidsgiverorganisering. Innen noen områder kan konsekvensene for etablerte avtaleforhold være større.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 671