Fafo-notater

Rapportsøk

Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker
Kartlegging av historikk, avtaleforhold, praksis og erfaringer i rutebilsektoren generelt og Nettbuss AS spesielt

Heidi Nicolaisen

Fafo-notat 2003:06

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Delt dagsverk er en arbeidstidsordning som brukes spesielt av yrkesgrupper som forholder seg til ulike former for rushtid. Opprinnelig ble delt dagsverk opprettet for sjåfører, men sprer seg nå også til andre yrkesgrupper. Ordningen går ut på at den ansatte først jobber en morgenøkt og så har en friperiode på 2 timer, eller mer, for så å jobbe en ny økt på ettermiddagen. Et partssammensatt utvalg i Nettbuss AS hadde i oppdrag å finne løsninger som gjør ordningen mindre ubekvem. Siden det forelå svært lite dokumentasjon om delt dagsverk, ble Fafo bedt om å kartlegge avtaleforhold, praksis, historikk og erfaringer rundt denne arbeidstidsordningen.

Utgitt: 2003 Id-nr.: 704