Fafo-notater

Rapportsøk

Dokumentasjon av realkompetanse
Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier

Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule

Fafo-notat 2000:08

Nettutgave

Forskningstema: Livslang læring

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Dette notatet er sluttresultatet fra prosjektet «Dokumentasjon av realkompetanse», som har vært finansiert av KS Forskning og utført på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund. Formålet med notatet er å belyse behov, erfaringer og utfordringer i kommunesektoren knyttet til eksisterende og nye ordninger for dokumentasjon av realkompetanse. Bakgrunnen for prosjektet er arbeidet på nasjonalt plan med Kompetansereformen, og regjeringens beslutning om å etablere et nasjonalt system for dokumentasjon og anerkjennelse av voksnes realkompetanse, med legitimitet både i arbeidslivet og i utdanningssystemet.

Utgitt: 2000 Id-nr.: 641