Skip to main content
  • Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule

Dokumentasjon av realkompetanse

Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier

  • Fafo-notat 2000:08
  • Fafo-notat 2000:08

Dette notatet er sluttresultatet fra prosjektet «Dokumentasjon av realkompetanse», som har vært finansiert av KS Forskning og utført på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund. Formålet med notatet er å belyse behov, erfaringer og utfordringer i kommunesektoren knyttet til eksisterende og nye ordninger for dokumentasjon av realkompetanse. Bakgrunnen for prosjektet er arbeidet på nasjonalt plan med Kompetansereformen, og regjeringens beslutning om å etablere et nasjonalt system for dokumentasjon og anerkjennelse av voksnes realkompetanse, med legitimitet både i arbeidslivet og i utdanningssystemet.

  • Publisert: 9. januar 2000
  • Ordrenr. 641

Fafo-forskere