Fafo-notater

Rapportsøk

En verden i endring – hva betyr det for Akademikerne?

Inger Marie Hagen

Fafo-notat 2016:04

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Hvilke utviklingstrekk har betydning for Akademikernes posisjon i fremtiden og hvordan kan organisasjonen forholde seg til disse? Hvordan vil Akademikernes rolle i det fremtidige trepartssamarbeidet og forhandlingssystemet se ut?
Dette notatet er ment å stimulere til diskusjon og gi innspill til Akademikerne om hvordan en slik diskusjon kan organiseres.

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10228