Fafo-notater

Rapportsøk

Etter pensjonsreformen – politiske veivalg

Jon M. Hippe og Axel West Pedersen

Fafo-notat 2019:07

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Pensjon

I dette notatet beskrives de viktigste endringene i det samlede pensjonssystemet og konfliktlinjene i norsk pensjonspolitikk. På denne bakgrunn drøftes sentrale utfordringer i pensjonspolitikken ved inngangen til 2020-tallet.

Notatet ble opprinnelig skrevet på oppdrag av El og IT Forbundet, som et diskusjonsgrunnlag for landsmøtets debatt om pensjonsspørsmål i mars 2019.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10297