Skip to main content
  • Fafo-notat 2006:2
  • Monica Lund

Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere

En gjennomgang av prosjekterfaringer 2003–2005

  • Fafo-notat 2006:2
 

I perioden 2003 til 2005 har flere kommuner på bakgrunn av skriftlige søknader fått tildelt prosjektmidler fra Utlendingsdirektoratet (UDI) for å rette søkelys mot ulike sider ved introduksjonsprogrammet. En rekke prosjekter fikk støtte til å jobbe spesielt med overgangen fra introduksjonsprogram til ordinært arbeid. Hensikten med dette notatet er å trekke ut noen erfaringer fra disse prosjektene, slik at andre kommuner kan få en rask oversikt over hva som er forsøkt og hvilke erfaringer dette har gitt. Notatet bygger på en gjennomgang av et utvalg prosjektsøknader og rapporter fra prosjekter som har fått økonomisk støtte for å arbeide systematisk med å gjøre overgangen fra introduksjonsprogram til ordinært arbeid enklere. Notatet inneholder eksempler på arbeidsmåter som kan ha overføringsverdi til andre kommuner og er først og fremst myntet på førstelinjetjenesten.

  • Publisert: 14. januar 2006
  • Ordrenr. 791
  • ISBN
    ISSN 0804-5135
Last ned publikasjonen