Fafo-notater

Rapportsøk

Hvorfor varierer organisasjonsgraden

Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 2004:19

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden i Norge er verken høy eller lav, men middels, målt i forhold til andre vestlige land. I dette notatet gjennomgås ulike virkemidler som er tatt i bruk både i Norden og ellers i vesten for å skape oppslutning om organisasjonene i arbeidslivet. Gjennomgangen viser at utbredelsen av slike virkemidler ikke er høy i Norge, og debatten om virkemidler er også kommet nokså kort.

Utgitt: 2004 Id-nr.: 741