Fafo-notater

Rapportsøk

Industrifunksjonærene i FLT og organisasjonsendringene i industrien
Bakgrunnsinformasjon og intervjudata

Dag Olberg

Fafo-notat 1998:06

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Som del av prosjektet «Ledelse og kontroll» presenterer denne studien dokumentasjon om medlemssammensetningen i Forbundet for Ledelse og Teknikk og data om medlemmenes erfaringer og vurderinger i forbindelse med omstilling. Materialet er hentet fra medlemsregisteret til forbundet i 1996 og fra en surveyundersøkelse som ble gjennomført i 1997. Enkelte tabeller bygger på opplysninger hentet fra beretningene til forbundet. Med bakgrunn i medlemsregisteret kommenteres først generelle oversikter over antall medlemmer, stilling, kjønn, og alder. Deretter følges noen problemstillinger som gjelder medlemsstrømmer og tariffavtaler opp i mer detalj. Denne presentasjonen av surveymaterialet er tredelt. Første del tar opp omstilling og organisasjonsendringer med fokus på stillingsinnhold og yrkesroller. Andre del kommenterer medlemmenes utdanningsbakgrunn og deres syn på kompetanseheving. Deretter diskuteres problemstillinger knyttet til fagorganisering.

Utgitt: 1998 Id-nr.: 601