Fafo-notater

Rapportsøk

Inkluderende arbeidsliv på norsk
En beskrivelse av tiltak rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter i Norge, med sideblikk til Nederland og Danmark

Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping

Fafo-notat 2003:13

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, Inkluderende arbeidsliv, Seniorpolitikk

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Arbeidsnotat nr. 1 fra Fafos forprosjekt Inkluderende arbeidsliv – ny rolle for arbeidsgivere.

Utgitt: 2003 Id-nr.: 711