Fafo-notater

Rapportsøk

Internasjonale handels- og investeringsstrømmer: Nordiske og norske utviklingstrekk 1970–2000

Bård Jordfald

Fafo-notat 2002:16

Nettutgave

Notatet inngår som en del av det nordiske samarbeidsprosjektet «Globalisering, regionalisering og faglig organisering». Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Nordisk Ministerråd (NOS), SALTSA og flere nordiske fagorganisasjoner. Notatet kan i korthet beskrives som en kommentert tabelloversikt, og det tar for seg de langsiktige utviklingstrekkene innen internasjonal handel generelt, og i Norden og Norge spesielt.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 690