Fafo-notater

Rapportsøk

Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisering i Sverige og Danmark

Dag Olberg

Fafo-notat 2017:15

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Fagforbundenes viktigste rolle er å representere medlemmenes interesser vis-à-vis arbeidsgiver. Fagforbundene og hovedsammenslutningene har imidlertid mange egne ansatte, og dermed selv en rolle som arbeidsgiver. Dette gjelder også en rekke organisasjoner og virksomheter med tilknytning til arbeiderbevegelsen. Dette notatet oppsummerer en deskstudie av hvordan arbeidsgiverrollen i arbeiderbevegelsen er organisert i Sverige og Danmark. Studien er finansiert av Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening AAF.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 10265