Fafo-notater

Rapportsøk

Kjøttsamvirket som markedsregulator

Anne Britt Djuve

Fafo-notat 1993:09

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Utgitt: 1993 Id-nr.: 829