Fafo-notater

Rapportsøk

Medlemmer uten tariffavtale

Dag Olberg

Fafo-notat 2001:13

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Avtaler om lønns og arbeidsvilkår kan forstås som kollektive goder som organisasjonsatferd søker å frembringe og opprettholde. Noen aktører velger å bidra gjennom kollektiv organisering, men er ikke dekket av kollektive avtaler. Organisasjonsmedlemskap uten tariffavtale finnes i ulike former i forskjellige organisasjoner. Det ligger flere typer forklaringer til grunn for medlemskap uten avtale. Noen er knyttet til hindringer og barrierer, andre dreier seg interesser, som ønske om beskyttelse mot eventuell vilkårlig behandling i fremtiden, profesjonsinteresser, samt praktiske eller trivielle årsaker, men medlemskap uten avtale er også knyttet til også grunnleggende forhold som verdier, normer og organisasjonslojalitet.

Utgitt: 2001 Id-nr.: 669