Fafo-notater

Rapportsøk

Omsorgsteknologi i smarthus
Notat fra forprosjekt

Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn

Fafo-notat 2002:06

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Dette notatet sammenfatter Fafos forarbeid med prosjektet «Aldring, funksjonshemming og omsorg i et høyteknologisk samfunn». I notatet drøftes ulike tilnærminger til og forståelser av omsorgsteknologiske løsninger integrert i smarthus. Bruk av omsorgsteknologi har potensial både til å forverre og forbedre situasjonen for eldre funksjonshemmede, og i notatet argumenteres det derfor blant annet for at brukernes oppfatninger og erfaringer må kartlegges. I notatet redegjøres det også for hvilke norske kommuner og hvilke andre land som skal studeres i hovedprosjektet.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 681