Fafo-notater

Rapportsøk

Jeg vet og Snakke sammen: Verktøyenes endringsteorier
Evaluering av Jeg vet og Snakke sammen: Delrapport 1

Nerina Weiss og Anne Hege Strand

Fafo-notat 2020:13

Last ned nettutgave

Prosjekt: Evaluering av Snakkemedbarn.no og Jeg Vet

Forskere på Fafo: Nerina Weiss, Anne Hege Strand

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet to digitale læringsverktøy: Jeg Vet og Snakke sammen. Begge verktøyene skal fungere som forbyggende tiltak for å redusere vold og overgrep blant barn og unge. Jeg Vet er rettet mot barn og unge fra barnehagealder opp til og med videregående skole og skal gi alderstilpasset, likeverdig, systematisk og kunnskapsbasert opplæring om vold og overgrep gjennom en digital opplæringsplattform. Snakke sammen skal hjelpe voksne som jobber med barn, til å bli tryggere på å snakke med barn om vold og overgrep. Snakke sammen består av en rekke avatarer, eller figurer av et digitalt barn, og er et øvingsverktøy hvor voksne kan øve seg på å ha samtaler med barn om vold og overgrep.

Fafo har fått i oppdrag å å gjennomføre en følgeevaluering av begge verktøyene. 

I dette notatet avdekker vi endringsteoriene til de to verktøyene. Vi beskriver målsetninger, målgruppene og antakelsene som ligger til grunn for utformingen og implementeringen av verktøyene, samt antakelsene knyttet til verktøyenes virkning og måloppnåelse. Disse endringsteoriene vil danne grunnlaget til den videre evalueringsprosessen.

Utgitt: 2020 Id-nr.: 10333