Skip to main content
  • Lise Lien

Kompetansetiltak, jobbmobilitet og langtidsfravær. Kunnskapsstatus

  • Fafo-notat 2020:08
  • Fafo-notat 2020:08

I forbindelse med den nye Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen (2019-2022), er det satt i gang en rekke tiltak, bl.a. kompetansetilskudd rettet mot langtidssykmeldte arbeidstakere som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver, og som har behov for kompetansetiltak for å kunne kvalifiseres til annet arbeid/ stå i arbeid.

Hva vet vi om dette fra tidligere forskning? Fafo oppsummerer kunnskapen om dette i et notat for Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV).

  • Publisert: 15. september 2020
  • Ordrenr. 10329

Fafo-forskere