Skip to main content
  • Fafo-notat 2000:11
  • Sigmund Aslesen

Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike

Utfordringer og hovedstrategier

  • Fafo-notat 2000:11
 

I dette notatet er det utledet noen sentrale utfordringer og hovedstrategier for kompetanseutviklingen på Øvre Romerike. Disse er utarbeidet på bakgrunn av en gjennomgang av enkelte hovedtrekk ved befolkning, næringsliv og utdanningssystem i regionen. I gjennomgangen er vi opptatt av alderssammensetning, utdanningsnivå og flytting i befolkningen, av næringsstruktur og bedriftsetableringer i næringslivet og av det samlede fagtilbudet som utdanningssystemet representerer.

  • Publisert: 11. januar 2000
  • Ordrenr. 644
  • ISBN
    ISSN 0804-5135