Fafo-notater

Rapportsøk

Konsulenttjenester og eksterne tjenester i kommunesektoren

Stein Gunnes og Arild H. Steen

Fafo-notat 2002:19

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

I dette notatet analyseres bruken av konsulenttjenester og eksterne tjenestekjøp i norske kommuner. Statitistisk sentralbyrå har levert data gjennom Kostra-basen. Fafo har gjennomført en separat analyse av ti kommuner. Notatet dannet grunnlaget for en presentasjon av temaet på Kommunalkonferansen 2002.

Utgitt: 2002 Id-nr.: 693