Skip to main content
  • Anna Hagen

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – kartlegging av kunnskapsstatus

  • Fafo-notat 2005:31
  • Fafo-notat 2005:31

Hvilken type kunnskap er viktig for å utvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen i Norge i dag? Hva vet vi, på bakgrunn av forsknings- og utredningsarbeid om forhold som hemmer og fremmer kvalitet? Hvilket kunnskapsgrunnlag baserer fagopplæringskontorene i fylkeskommunene seg på i sitt arbeid med kvalitetsutvikling i fagopplæringen? Hva er de største utfordringene, og hva er de viktigste udekkede kompetansebehovene? Disse spørsmålene har vært utgangspunktet for dette notatet, der vi kartlegger kunnskapsstatus om kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

  • Publisert: 27. januar 2005
  • Ordrenr. 790
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet