Fafo-notater

Rapportsøk

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – kartlegging av kunnskapsstatus

Anna Hagen

Fafo-notat 2005:31

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Prosjekt: Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen ‚Äì kartlegging av kunnskapsstatus

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder

Hvilken type kunnskap er viktig for å utvikle kvaliteten i fag- og yrkesopplæringen i Norge i dag? Hva vet vi, på bakgrunn av forsknings- og utredningsarbeid om forhold som hemmer og fremmer kvalitet? Hvilket kunnskapsgrunnlag baserer fagopplæringskontorene i fylkeskommunene seg på i sitt arbeid med kvalitetsutvikling i fagopplæringen? Hva er de største utfordringene, og hva er de viktigste udekkede kompetansebehovene? Disse spørsmålene har vært utgangspunktet for dette notatet, der vi kartlegger kunnskapsstatus om kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.

Utgitt: 2005 Id-nr.: 790