Skip to main content
Bård Jordfald

Lokale forhandlinger i staten 2018

  • Fafo-notat 2019:13
  • Fafo-notat 2019:13

Dette notatet studerer de lokale lønnsforhandlingene som ble gjennomført i det statlige tariffområdet høsten 2018. Lokale forhandlingsledere i Norsk Tjenestemannslag (NTL) beskriver sine forberedelser, prioriteringer og erfaringer i forhandlingsrunden. Videre redegjøres det for den økonomiske fordelingen av pengene ute i de statlige virksomhetene, og om forhandlerne klarte å hente ut sin andel av de lokale pottene.

  • Publisert: 7. juni 2019
  • Ordrenr. 10303

Fafo-forskere