Fafo-notater

Rapportsøk

Lokale forhandlinger i staten 2018

Bård Jordfald

Fafo-notat 2019:13

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår, Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Bård Jordfald

Dette notatet studerer de lokale lønnsforhandlingene som ble gjennomført i det statlige tariffområdet høsten 2018. Lokale forhandlingsledere i Norsk Tjenestemannslag (NTL) beskriver sine forberedelser, prioriteringer og erfaringer i forhandlingsrunden. Videre redegjøres det for den økonomiske fordelingen av pengene ute i de statlige virksomhetene, og om forhandlerne klarte å hente ut sin andel av de lokale pottene.

Utgitt: 2019 Id-nr.: 10303