Fafo-notater

Rapportsøk

Lønnsfordeling i privat sektor
Bygg og HORECA

Bård Jordfald

Fafo-notat 2018:19

Last ned nettutgaven

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Dette notatet er utarbeidet som en del av prosjektet «Lønn og lønnsforskjeller – etter finanskrisa 2008», som Fafo utfører på vegne av LO. Et delprosjekt har vært å studere lønnsutviklingen i utvalgte næringer i privat sektor, og notatet ser nærmere på utviklingen i byggenæringen og hotell, restaurant og catering (HORECA).

Se også (last ned pdf):

Lønnsfordeling i kommunesektoren, Fafo-notat 2018:11
Lønnsfordeling i helseforetakene, Fafo-notat 2018:17
Lønnsfordeling i det statlige tariffområdet, Fafo-notat 2018:16

Utgitt: 2018 Id-nr.: 10284