Fafo-notater

Rapportsøk

Norske lederlønninger 2005

Håvard Lismoen

Fafo-notat 2007:06

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Dette er det andre notatet basert på dataene fra Fafos oversikt over lederlønninger i utvalgte store norske selskaper. Notatet beskriver kunnskapsstatus, dataomfang og utvikling i lederlønninger i identifiserbare selskaper i Norge fra og med 1998. Det første notatet kom ut i 2005, og beskrev utviklingen fra 1998 til 2004. I dette notatet beskriver vi utviklingen ett år frem i tid, fra 1998 til 2005. Lederlønnsdatabasen er etablert på oppdrag for Landsorganisasjonen i Norge (LO).

Utgitt: 2007 Id-nr.: 10026