Fafo-notater

Rapportsøk

Nye former for bedrifts- og arbeidsorganisering: utfordringer og svar innen internasjonal fagbevegelse
FLT-prosjektet: Kompetanse og kontroll

Dag Olberg

Fafo-notat 1995:10

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Utgitt: 1995 Id-nr.: 854